Ind i fællesskabet

Ind i fællesskabet – et foreningssamarbejde mod ensomhed i Furesø

Med udgangen af 2015 afsluttedes et projekt I Furesø Kommune, der havde fokus på at mindske ensomhed blandt Furesøs seniorer. Projektet blev ledet af projektmedarbejder i kommunen Tina Bay. Frivilligcenter Furesø, Seniorrådet samt ÆldreSagen har i fællesskab ønsket at videreføre arbejdet med at mindske uønsket ensomhed blandt ældre borgere.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ønsker at gå skridtet videre og aktivere borgerne via kommunens mange foreninger og ligeledes ruste foreningerne til at tage godt imod ”nye deltagere ” således at disse føler sig velkomne og har lyst til at komme igen.

Arbejdsgruppen afholder desuden netværksmøder med forskellige kommunale aktører og plejecentre i Furesø.

Projektet bygger på de erfaringer Tina Bay har gjort med sit arbejde i kommunen, men også på skriftlige kilder bl.a. fra Folkebevægelsen mod Ensomhed og Marselisborg Centeret som har beskæftiget sig med ensommes deltagelse i foreningslivet, såsom aktiv deltagelse i foreningens arbejde, i ”tredje halvleg” mm.

Første step bliver involvering af foreningslivet ved en invitation til en workshop 25. oktober 2016, hvor aktive fra foreningslivet inviteres til at fortælle andre fra foreningslivet om hvordan de har tacklet at involvere nye medlemmer.

Til workshoppen har vi inviteret Per Schultz Jørgensen, som er Furesøborger, og som netop har skrevet bogen’ Broen til det andet menneske’.  Derefter indlæg fra foreningerne og til sidst en gruppediskussion om, hvordan vi involverer medborgere i foreningerne.

For yderligere informationKontakt Anders Poulsen på telefon: 50 47 15 62