Værløseegnens Historiske Forening

Værløseegnens Historiske Forening har som formål at formidle viden om og kendskab til egnens historie fra oldtid til nutid samt styrke den historiske bevidsthed blandt beboerne. Egnen svarer i denne forbindelse til den gamle Værløse Kommune.

Værløseegnens Historiske Forening samarbejder med Farum Lokalhistoriske Forening, som har de samme interesser i det område, der svarer til den gamle Farum Kommune. De to foreningers medlemmer har adgang til begge foreningers arrangementer.

Foreningen er en interesseforening, der støtter og samarbejder med Furesø Museer og udpeger to medlemmer og en suppleant til dennes bestyrelse.

Besøg foreningens hjemmeside