Osteoporoseforeningen Nordsjælland

Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til sygdommen samt forebyggelsen og behandlingen af den – bl.a. gennem oplysning om motion og sund levevis.

Udgangspunktet er altid troværdighed. Derfor skal al information, viden og rådgivning fra foreningen bunde i uvildigt og videnskabeligt underbygget materiale - og ikke mindst i økonomisk uafhængige interesser.

En væsentlig værdi er samtidig at tilføre livskvalitet og balance - at skabe de bedste rammer for en værdig tilværelse - for mennesker, der har osteoporose eller er i berøring med samme.

Besøg foreningens hjemmeside