LEV Furesø Kommunekreds

LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling - Forglemmigej-dagen - finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for udviklingshæmmede og deres pårørende.

Besøg foreningens hjemmeside