Høreforeningen

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede. Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager 800.000 danskeres interesser på høreområdet.

Høreforeningen arbejder bl.a. for, at hørehæmmede og døvblevne kan kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.

Besøg foreningens hjemmeside