Foreningen til kulturel udveksling og afholdelse af sommerlejre for palæstinensiske børn

Projektets formål er kulturel udveksling vha. en sommerlejr i Danmark for palæstinensiske unge. Projektet skal give de unge inspiration til at udføre aktiviteter for andre unge i Palæstina samt give de unge en anderledes oplevelse fra deres konfliktfyldte hverdag.

I samarbejde med partnerorganisationen vil 24 unge deltagere blive udvalgt og forberedt på at komme til Danmark. Forberedelserne går bl.a. ud på at udarbejde og præsentere en kunstudstilling, der skildrer deltagerne og deres liv, få indsigt i Danmark og den danske kultur samt indsigt i projektet og forventningerne til deltagerne.