Danske Handicaporganisationer Furesø

Danske Handicaporganisationer er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.

Danske Handicaporganisationer (DH) og de tilsluttede medlemsorganisationer arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

Det inkluderende samfund skal bygges på respekten for alle medborgeres naturlige værdighed, og et forbud mod diskrimination på grund af handicap i alle dens former og inden for alle samfundsområder.

Besøg foreningens hjemmeside